Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

patryk411 Rss

Jak się modlić?

9

Category : Modlitwa

“Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.”

Modlitwa powinna być osobowym spotkaniem z kochającym Bogiem. Nie od razu oczywiście staniemy się mistrzami modlitwy, potrzeba na to dużo czasu, otwarcia serca na działanie Ducha Świętego, dlatego myślę, że naiwne jest zrażanie się trudnościami, rozproszeniami jakie często nam towarzyszą.

Najważniejsza jest intencja a jeśli modlitwa, która przychodzi z trudem, jest męczarnią, to bardziej Bogu się podoba niż ta wypowiadana z łatwością, bo jest pokonaniem w sobie egoistycznego nastawienia. Już nie robię, to co mi się podoba, ale robię coś, bo wiem, że to jest dobre mimo, że nie przychodzi mi to łatwo. Jest to prawdziwie postawa altruistyczna.
Contunue Reading

Modlitwa indywidualna

1

Category : Modlitwa

Ostatnio trafiłem na coś ciekawego. Mianowicie w opracowaniu twórczości ks. Twardowskiego przez Waldemara Smaszcza trafiłem na problem modlitwy indywidualnej.

Mam wrażenie, że traktujemy czasem modlitwę indywidualną jako własną, od siebie wypowiedzianą modlitwę, nie tradycyjne modlitwy oparte na np litaniach, lecz wydobywanie z serca, to co mi leży na sercu, to co mnie obecnie zajmuje. Jest to słuszne, ale jeśli tylko tak rozumiane, to wydaje mi się, że coś tu jest nie tak.

Chodzi o to, że można zbytnio popaść w gadulstwo. Współcześnie chyba zatraciliśmy właściwe rozumienie modlitwy indywidualnej o czym mówi w.w. badacz, Dawne rozumienie m.i. przypomina za encyklopedią “Katolicyzm A-Z” z 1982 r pod red. ks. Z. Pawlaka

“Modlitwa indywidualna – w jednym Duchu Świętym, który łączy go w jedno w Chrystusie ze wszystkimi ludźmi dobrej woli i oddaje Ojcu jako dzieci przybrane oraz braci i siostry Jezusa Chrystusa. Modli się w imię Jednego Pana Jezusa Chrystusa i oczekuje z nadzieją tego samego zbawienia siebie i całego świata”

Wynika z tego, że modlitwa indywidualna łączy się tradycją i misją kościoła. Warto więc o tym pamiętać, podczas modlitwy indywidualnej:)

Eucharystia jako siła przebicia

Category : Modlitwa

O tym jak bardzo ważna jest modlitwa w życiu Chrześcijanina nie trzeba mówić. Podkreślają to wszyscy święci. Jednak dlaczego modlitwa jest aż tak ważna i czemu ona w ogóle ma służyć? Takie pytanie może zadajemy wtedy, gdy nie czujemy, że nam pomaga i nie czujemy by miała jakiś wpływ na nasze życie, a nawet czujemy wręcz oschłość a kolejne wypowiadane słowa modlitwy stają się puste.

Odpowiedź możemy znaleźć w malutkiej książeczce Stworzeni do miłości wyd. w 1991 przez Instytut Studiów nad Rodziną współcześnie wydział na UKSW w której to zostały zebrane rozmowy Jana Pawła II z młodymi. Jak mówi papież, modlitwa jest zasadniczym wymiarem chrześcijańskiego życia. Sam Jezus mówi, by modlić się nieustannie (Łk. 21,36). I sam Jezus dał przykład takiej modlitwy choćby wtedy gdy całą noc modlił się przed wyborem Apostołów (Łk 6,12) a potem jeszcze “usilniej się modlił” (Łk 22,44) w czasie swojej Męki.

    Modlitwa przemienia nas, a łącząc się z naszym bratem i Bogiem, Jezusem tworzymy nowe idee, nowe życie, nowe cele przemienione nim samym, wyznaczone Jego wartościami. Te wartości znajdziemy w błogosławieństwach. Modlitwa pozwala dostrzec naszą misję szerzenia orędzia Zmartwychwstania, a także pozwala dostrzegać potrzeby bliźnich. Zjednoczenie z Jezusem wprowadza nas w inny wymiar, w wymiar jedności z Bogiem, dlatego to znajdziemy w Ewangelii siłę.

    Co zatem powinno wyznaczać modlitwę?

    Siła przebicia rozumiana jako pewna dyspozycja, właściwość człowieka wobec której wszystko musi zamilknąć, także warunki zewnętrzne. Chodzi raczej tutaj o siłę, moc dążenia do określonego celu, któremu nawet trudne warunki nie powinny się przeciwstawić. Ta siła przebicia jest czymś indywidualnym, charakterystycznym dla każdego z osobna a jednocześnie powinna jednoczyć solidarnie młodych w wspólnym celu. Taka siła przebicia dostrzegalna jest w każdym pokoleniu a źródłem tej siły jest Eucharystia. Tak jak kiedyś, dla młodych trudne warunki zewnętrzne (wojna, obozy) Eucharystia stanowiła siłę przebicia, tak również teraz mimo różnych warunków zewnętrznych, jakkolwiek trudnych, młodzi powinni mieć siłę przebicia. Siłą przebicia jest Eucharystia, bo Chrystus daje siebie samego a jest to przecież największy i najdrogocenniejszy dar! Dar, który przecież zobowiązuje, Skoro ktoś daje samego siebie, ktoś nam się ofiarowuje, to pojawia się naturalny odruch wdzięczności. Siła przebicia zaczyna się od tej świadomości, że jest się kochanym a tego można doświadczyć właśnie w Eucharystii. To poczucie, że jest się kochanym daje siłę przebicia!

Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny

Category : Modlitwa

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny św. Ludwika Marii Grignon de Montfort zachęca jak tytuł wskazuje do prawdziwego a więc do doskonałego nabożeństwa jakie powinien prowadzić pobożny chrześcijanin.

W swojej książeczce św. Ludwik zanim omówi istotę i ćwiczenia tego szczególnego nabożeństwa, przedstawi szczegółowo konieczność tego nabożeństwo jako, że:

1. Maryja jest pośredniczką łask Bożych. Ponieważ całe życie była pokorna. Bóg w swoim miłosierdziu zechciał, by to właśnie Ona była szafarką jego łask.

2. Bóg Ojciec chce także, by Maryja była matką wszystkich ludzi

3. Św. Ludwig wymienia wiele powodów, ale jeszcze jeden przykład. Skoro Bóg zechciał przez nią udzielać wielu łask, przez nią przyjść w Drugiej Osobie, to przez oddanie się jej dochodzi się do zjednoczenia się z Panem Bogiem.

To wszystko nie znaczy jakoby Nabożeństwo do Matki Najświętszej górowało nad Nabożeństwem do Pana Jezusa. To Jezus Chrystus jest ostatecznym celem, bo tylko w nim jest wszelka pełnia Bóstwa i łaski. Nabożeństwo do Matki Bożej ma pozwolić nam na pełniejsze i doskonalsze Nabożeństwo do Jej Syna.

Ponieważ jesteśmy niedoskonali toteż potrzebujemy pośrednika wobec Boga. Jest nim Jezus, który spłacił za nas dług. Tylko dzięki Jego zasługom możemy ukazywać się przed obliczem Boga. Jezusowi Chrystusowi jesteśmy zatem wdzięczni za Jego Ofiarę przelaną za nas. Skoro On w swej łaskawości, nieskończonym Miłosierdziu dokonał tego dzieła wobec Ojca, to nie powinniśmy mieć szacunku i bojaźni również do niego? Zatem potrzebujemy pośrednika u samego pośrednika a może nim być tylko Matka Boża przez którą sam Jezus przyszedł do nas i przez nią powinniśmy także do niego dojść.

Zatem na czym polega praktyka doskonałego nabożeństwa?

1. Praktyki zewnętrzne – takie jak ofiarowanie samego siebie, odmawianie małej koronki do Najświętszej Dziewicy, szczególne nabożeństwo do Tajemnicy wcielenia

2. Praktyki wewnętrzne polegają na tym, by wszystkie uczynki czynić prze Maryję, z Maryją, w Maryi i dla Maryi aby je doskonale spełniać przez Jezusa, z Jezusem, w Jezusie i dla Jezusa. I tak np trzeba starać się o ducha Maryi, która kierowała się duchem Bożym do tego stopnia, że stał się Jej własnym duchem, dlatego św. Ambroży powie, że: “Dusza Maryi niech będzie w każdym z nas, by wielbić Pana…”
Aby nami kierował duch Maryi trzeba wyrzec się najpierw własnego ducha, poddać się Jej prowadzeniu.

Matka Boża jest ziemskim rajem nowego Adama. Skoro Zbawiciel przebywał tam dziewięć miesięcy czyniąc tam cuda aż nam się objawił, dlatego też w tym raju znajduje się drzewo życia dla nas do którego i my powinnyśmy podchodzić.

Praktykując doskonałe Nabożeństwo oddaje nas całkowicie w służbie Bożej, każe nam naśladować Pana Jezusa. Bóg chciał objawić się ludziom przez Najświętszą Dziewicę. Mądrość Boża zechciała by ludzkość poznała Boga właśnie przez Matkę Bożą. Nie chciał, choć mógł przyjść np w wieku dojrzałym, lecz przyszedł przez swoją matkę będąc jej posłusznym przez 30 lat. Ponieważ przez Nabożeństwo to oddajemy się całkowicie Maryi toteż i ona w niewysłowiony sposób oddaje się temu kto Ją czci, dlatego obdarowuje go łaskami, oświeca swym światłem, otacza miłością, udziela cnót. Ponieważ jesteśmy słabi toteż nawet najlepsze nasze uczynki splamione są skazą, miłością własną, Ona je oczyszcza i uszlachetnia swoimi cnotami i zasługami przez co Jej Syn przyjmuje je gdyż patrzy nie na skazę jaki ten dar ma, lecz patrzy na tego, kto mu ten dar daje.

Skutkiem doskonałego Nabożeństwa jest m.in. łaska czystej miłości,wielka ufność w Bogu i Maryi gdyż człowiek nie będzie zbliżał się sam do Boga, lecz z Maryją. Uwolnienie od lęku, obaw pozwoli duszy na służenie i chęć przypodobanie się Bogu.

patryk411 Top