Cytaty o wierze

Książki religijne, Wiara Dodaj komentarz

cytaty o wierzeLu­bimy myśli zna­nych i ce­nio­nych ludzi gdyż wy­ra­żają mą­drość, mogą także uka­zywać nasze uczucia i myśli, które trudno nieraz wy­razić. Jak dla mnie cenne myśli są szcze­gólnie o wierze, bo od­kry­wają cząstkę tajemnicy.

Po­dobnie lu­bimy oglądać wi­doki na­tury w któ­rych kryje się ta­jem­ni­czość i nie­zwy­kłość stwo­rzenia. Po­sta­no­wiłem więc zrobić ebooka w którym po­łą­czyłem piękne cy­taty ze wspa­nia­łymi zdję­ciami i tak po­wstała mini książka „cy­taty o wierze”.

Za­chęcam do obej­rzenia tego ebooka. Ze­brałem w nim kilka myśli, które jakoś mnie urzekły. Proszę też o Twój ko­men­tarz. Je­stem cie­kawy jak od­bie­rasz tego ebooka :) aby two­rzyć go wy­starczy kliknąć tutaj.

Po­pu­la­rity: 22% [?]

Interesujący wpis? Kliknij w baner +1.
Artykuł ze strony nie jest Ci obojętny? Kliknij i zagłosuj

0
0
1
0
0
0

Ciekawy wpis? Zostaw swój komentarz

*
WP Theme & Iconki autorstwa N.Design Studio, tłumaczenie: Szablony Wordpress założył: Jak zainstalować wordpressa
Wpisy RSS Komentarze RSS Zaloguj się