patryk411 Rss

Wspólnoty religijne

1

Category : Wiara

Człowiek nie żyje sam, lecz w społeczności. To tutaj się rozwija, wychowuje. Podobnie jest z życiem duchowym. Ludzie, którzy nie byli formowani religijnie, może nawet wierzą, ale ich wiara jest płytka i wynika z tradycji i przyzwyczajenia. Tymczasem człowiek, który prowadzi głębokie życie duchowe, żyje w relacji z Bogiem musi być formowany. Musi widzieć dobre przykłady i samemu doświadczyć działania Bożego we wspólnocie. Nie wystarczy tylko samemu zgłębiać Pismo Święte, czy prowadzić modlitwę, choć jest to oczywiście niezbędne i koniecznie o czym wspominałem w artykule Pismo Święte – sposoby na czytania, gdzie przedstawiałem sposoby na indywidualne obcowanie ze Słowem Bożym. Nie mniej jednak potrzeba przede wszystkim formacji wspólnotowej.

Stąd tak ważne są wspólnoty religijne, które rozwijają się przy kościołach a w ostatnich kilkudziesięciu latach jest ich, jak mi się zdaje, coraz więcej. Każda z nich ma jakby inny charyzmat, jakby inne zadanie, ale zawsze wszystkie dążą do jednego, do poznania i oddania chwały Bogu i do uświęcenia wzajemnego swoich członków.

Inna jest wspólnota dla młodych (oaza) inna dla studentów, jeszcze inna dla małżeństw. Jednym słowem, każdy może coś znaleźć dla siebie w zależności od swojego stanu, czy pragnienia. Wszak Bóg prowadzi nas różnymi drogami, dlatego to, co dla jednego będzie odpowiednie, dla innych już nie. Wszystko to wymaga rozeznania i modlitwy.

Dla tych, co znajdują się w takiej sytuacji, że zastanawiają się nad wspólnotą dla siebie przedstawiam zaledwie tych kilka jakie oferuje nam Kościół.

Kościół Domowy – to wspólnota dla małżonków, która pomaga im w prowadzeniu wspólnego dialogu. Intencją wspólnoty jest droga do Boga, wzajemne uświęcanie się poprzez jedność małżonków wyrażoną właśnie przez dialog jako podstawę życia duchowego.

Akcja Katolicka – jest wspólnotą o charakterze bardziej społecznym, nastawioną bardziej na pracę poza bliskim sobie środowiskiem braci w wierze. Polega na ewangelizacji środowisk w których przebywamy a więc w pracy i innych miejscach.

Odnowa w Duchu Świętym – to ruch osób, których łączy chrzest w Duchu Świętym charakterystyczny dla pierwszych chrześcijan obdarzonych poszczególnymi darami. Cechą charakterystyczną charyzmatycznej grupy jest bardziej spontaniczna modlitwa niż w innych wspólnotach.

Wspólnota Krwi Chrystusa – to wspólnota osób, które ma na celu odnowić kościół i świat poprzez ofiarowanie Bogu Krwi Chrystusa.

Wspólnota miłości ukrzyżowanej – w której bracia i siostry kontemplują oblicze Chrystusa ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Kontemplacja ma wymiar pedagogiczny, gdyż wprowadza ich w poznawanie tajemnicy. Ewangelizacja odbywa się przez działania na rzecz braci w wierze.

Tych wspólnot jest oczywiście więcej, przedstawiłem jednak te najbardziej znane, ale wybór do której się przyłączyć zależy już od nas :)

Comments (1)

Czasem są takie sytuacje, kiedy człowiek wierzący wręcz musi być poza społecznością – np. gdy jego zbór/parafia głosi niebiblijne nauki, a nie ma możliwości żeby znaleźć inną społeczność. Ale tylko Bóg wie i może kierować w ten sposób człowiekiem. Natomiast ze swojego doświadczenia wiem , że na dłuższą metę nie da się żyć samemu na zasadzie ja i mój Bóg. Człowiek żeby wzrastać potrzebuje społeczności, a Kościół to nie instytucja czy budynek, ale przede wszystkim ludzie, którzy powinni nas wspierać w trudnych czasach i okolicznościach. Pozdrawiam :)

Post a comment

*
patryk411 Top